Groep 1/2

Leerkracht

Juf Fatma en Juf Annette
Ondersteuning: Juf Sara

Het begin van de basisschool start in groep 1.

Alles is nieuw voor de kinderen van groep 1 en wij vinden het belangrijk dat we het samen fijn hebben in de klas. “Worden wie je bent”, is een uitdaging voor ieder kind en samen kunnen wij daar voor zorgen. We dragen allen een steentje bij. De sociaal emotionele ontwikkeling begint hier en wij hanteren hiervoor schoolbreed de methode: 
                           

*De Vreedzame School.                                                                        

 

Bij ons in groep 1 leren wij de regels van de klas., dit begint dus heel klein.

De kinderen leren basisregels zoals bijvoorbeeld hoe ze hun stoel op kunnen tillen, hoe ze netjes in de kring zitten, hoe ze werken met een schaar, prikpen, kleurpotloden en lijm.

Samen met groep 2 maken we afspraken om aardig te zijn voor elkaar en om goed te kijken, luisteren en opletten in de kring. Wij werken dagelijks in de grote én kleine kring.

Daarnaast werken wij drie wekelijks rondom een thema. De werk- en kieslessen komen dagelijks aan bod en zowel de kinderen van groep 1 als 2 krijgen minimaal 1 keer per dag een opdracht van de leerkracht om een werkje te doen. U kunt dan denken aan een tekening maken, een kralenplank maken aan de hand van een voorbeeld, een vouwwerkje, een puzzel of lotto maken of samen met de leerkracht oefenen met ontwikkelingsmaterialen om begrippen, de motoriek of het logisch denken te oefenen.

Door middel van dagritme kaarten kunnen de kinderen zien wat er die dag chronologisch aan de orde komt. Tijdens het werken gebruiken wij een time timer. Zo oefenen zij het zelfstandig werken en  tijdsbesef.

 

 

In groep 1 en 2 werken wij thematisch en spelenderwijs met verschillende methoden:

 

*Kleuterplein: de ontwikkelgebieden taal, rekenen, burgerschap, sociaal emotionele ontwikkeling en ook een beetje Engels komen hierin thematisch aan bod.

Enkele thema’s die wij bespreken zijn:

Het nieuwe schooljaar, restaurant, communicatie, de seizoenen, kunst en bouwen.

Woordenschat, fonetisch bewustzijn en verhalen komen volop aan bod.

Aan het begin van het thema krijgt U een ouderbrief. Hierin staan suggesties die U thuis samen met Uw kind kunt doen. In de klas bouwen wij samen aan de thema tafel. Op de thema tafel en de wand erboven kunt U zien, wat wij oefenen. Het prentenboek neemt een centrale plaats in.

*Wereld in Getallen gebruiken wij naast Kleuterplein voor de rekenvaardigheden. Er zijn verschillende katernen die wij zoveel mogelijk aan laten sluiten bij de thema’s van Kleuterplein.

Bijvoorbeeld bij het thema restaurant gebruiken wij katern 4 Potten en pannen.

Hierin worden spelenderwijs begrippen als hoeveel, meer en minder, geoefend. Hoeveel voorwerpen liggen er onder de doek? Bijvoorbeeld 4 lepels. Wat is er gebeurd? De leerkracht haalt bijvoorbeeld 1 lepel weg. Et cetera.

Tellen tot 10 voor groep 1 en tellen tot 20 voor groep 2. De kinderen oefenen verschillende begrippen als zwaar en licht, groot en klein, meer en minder. De kennis van de Nederlandse taal speelt hierbij een grote rol voor het begrip.

*Take it Easy gebruiken wij voor de Engelse les. De kinderen krijgen dit digitaal aangeboden. Zo maken zij een start met luisteren en leren van eenvoudige woorden. Easy is een robot die een centrale plaats inneemt in het filmpje.

*Spel en bewegingsonderwijs. Naast het werken met ontwikkelingsmaterialen, spelen in de hoeken of in de kleine kringen, spelen en leren wij ook tijdens het spelen op het plein of in de speelzaal.

Dit schooljaar spelen wij op dinsdag in de speelzaal met de toestellen. Wij doen dan gymschoentjes aan. Deze blijven het gehele schooljaar in de klas. Iedere ochtend spelen wij buiten op het plein. Samen spelen met de kinderen van Speleon, Kanteel en Uniek. Een “unieke kans” voor ieder kind om samen te spelen, te leren en te delen.

 

Samen met de kinderen, ouders, en de leerkrachten maken wij een mooi schooljaar!

 

Met vriendelijke groet,

Juffrouw Maria en Meester Burak

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT