Groep 1/2

Leerkracht

Juf Annette
Extra ondersteuning: Meester Burak

 

Organisatie 

 

Gymmen 

Wij kunnen van maandag t/m vrijdag naar de speelzaal. Met regenachtig weer zullen we daar ook zeker gebruik van maken. Is het weer goed, dan wisselen we gymmen en buiten spelen met elkaar af. Alle kinderen hebben dus ook gymschoenen nodigGraag schoenen die ze zelf aan en uit kunnen trekken, bijvoorbeeld met klittenband. Wilt u een paar gymschoenen meegeven. Graag met de naam erop. 

De schoenen blijven gedurende het hele jaar op school in hun eigen bakje.  

 

Godsdienst & Koran tijden 

Maandag godsdienst 10.00 - 10.30 uur: groep 1 

Vrijdag godsdienst 9.00-9.30 uur: groep 2 

 

Schooltijden 

Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag 

08.30u- 14.30 uur 

Vrijdag 

08.30-12.15 uur 

 

Eten en drinken  

Om 10.15 uur eten we fruit. Koekjes of iets dergelijks zijn niet toegestaan. Eet uw kind nog niet zoveel fruit, dan is het fijn als u een kleinere portie meegeeft. Ook is het fijn als appels en peren al in stukjes gesneden zijn en eventueel geschild.  

De kinderen mogen op school geen koekjes en snoepjes eten. Ook niet bij het brood.  

Geef niet teveel eten mee, we gaan er namelijk vanuit dat wat ze meenemen ook op moet 

Voor bij het brood mogen de kinderen een pakje drinken meenemen. Zo gezond mogelijk. Verder drinken we door de dag heen water. Het is fijn als uw kind een flesje water in de tas heeft, dan kan het dat zelf pakken. 

 

Verjaardag  

De verjaardag vieren wij in de groep. De jarige mag vervolgens bij de juffen en meesters langs. Traktatie liefst gezond en geen lolly`s. Graag even contact met ons opnemen als uw kind jarig is, dan kunnen we samen kijken wanneer en hoe laat we de verjaardag kunnen vieren.  

 

Ziekmelden  

Ziekmelden graag voor schooltijd via Parro. 

 

 

Vakgebieden 

KleuterpleinKleuterplein behandelt alles wat een kleuter tegenkomt: rekenen, lezen, (voorbereidend) schrijven, Engels, sociaal-emotionele ontwikkeling, wereldoriëntatie, burgerschap, drama, muziek en beeldende vorming. Kleuters blijven kleuters. Ze willen spelen en dingen ontdekken. Kleuterplein geeft ze daar alle ruimte voor, met een themahoek, bouwhoek, ontdekhoek, lees- en schrijfhoek, rekenhoek, verfbord en zand-watertafel. 

Ook heeft Kleuterplein uitgewerkte activiteiten voor de voornaamste ontwikkelingsmaterialen. Denk aan constructiemateriaal, kralenplanken, mozaïek of vouwblaadjes. Het plezier van de kleuters staat hierbij centraal. Ze leren spelenderwijs. 

Voorafgaand aan een thema zult u hierbij een ouderbrief krijgen met tips voor thuis. 

 

Rekenen 

In herkenbare situaties leren kinderen in groep 1 en 2 spelenderwijs om te gaan met diverse rekenbegrippen. Dit oefenen we in de kring en in de hoeken. Daarnaast heeft de methode interactieve digibordsoftware en oefensoftware waarmee kinderen zelfstandig kunnen oefenen. Zo wordt rekenen voor kleuters nog leuker! 

 

Vreedzame school  

De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen. 

 

Klankonderwijs/fonemisch bewustzijn 

Door middel van het klankonderwijs leren onze kinderen de Nederlandse klanken. Dit is belangrijk voor het latere leren lezen en schrijven. Voor onze kinderen is dit nog extra belangrijk, omdat een aantal Nederlandse klanken verschillen van bijvoorbeeld de Turkse of Marokkaanse klanken. In de lessen fonemisch bewustzijn leren de kinderen zaken als rijmen, hakken en plakken, goed luisteren. Ook dit is belangrijk voor het leren lezen en schrijven. 

 

Toetsen 

Cito toets weken  

In januari en in juni maken de kinderen Cito toetsen.  

Taal voor kleuters (gr. 1-2) 

Rekenen voor kleuters (gr. 1-2) 

In oktober en april maken de kinderen van groep 2 de toets fonemisch bewustzijn en letterkennis. 

 

Huiswerk 

De kleuters krijgen aan het begin van ieder thema een brief mee naar huis. Hierin staat wat de kinderen aangeboden krijgen en wat u met de kinderen zelf kunt oefenen. Daarnaast is het belangrijk dat u thuis regelmatig samen met uw kind een spelletje doet, hem/haar mee laat helpen, veel praat met uw kind en iedere avond voorleest.  

 

 

Mocht u in de loop van het schooljaar nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen of even binnenlopen voor/ na schooltijd.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

Juf Annette en Meester Burak

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT