As-salamu aleikoem

Welkom op de website van Bedir

Op basisschool Bedir bepaalt de islamitische levensbeschouwelijke identiteit het voornaamste verschil in het onderwijs. Wij streven ernaar onze leerlingen een sterk islamitisch bewustzijn mee te geven. Wij willen bereiken dat ze zich niet alleen moslim voelen, maar ook de islamitische waarden begrijpen en overtuigd en zelfstandig kunnen toepassen. Door onze leerlingen te ondersteunen in hun bewustwording hiervan, helpen wij de kinderen te worden wie ze zijn. Door op jonge leeftijd al op een positieve manier bewust te zijn van hun identiteit, geven we ze een stevige basis mee om in hun verdere leven vanuit hun eigen geloofsovertuiging de wereld te verkennen, anderen te ontmoeten en hun waarden te delen.

Om deze doelstelling te kunnen bereiken neemt Bedir als school de volgende principes als pedagogische uitgangspunten.

- De ontwikkeling van het kind staat centraal: veel taalonderwijs en huiswerk
- Aandacht voor waarden en normen
- Ieder kind heeft zijn eigen aanleg en tempo
- Eigen identiteit ontwikkelen
- Oefenbasis voor voortgezet onderwijs: de aansluiting op het vervolgonderwijs is goed!

Kwaliteit

Bedir staat voor kwaliteit van het onderwijs, dat afgestemd is op de mogelijkheden van het individuele kind. Daarbij maken we gebruik van de nieuwste Nederlandse lesmethodes, materialen en werkwijzen. De sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen houden we ook nauwlettend in de gaten. 

Gewoon goed onderwijs!

Op Bedir krijgen de kinderen dezelfde lessen als op andere Nederlandse Basisscholen. Het verschil is dat we veel aandacht besteden aan kwaliteit van onderwijs als aan de islamitische identiteit van de kinderen. Dit leidt tot goede schoolresultaten en betere Cito-scores.

De Onderwijsinspectie beoordeelt ons onderwijs en de prestaties van de leerlingen als goed. Dit dankzij een team met uitstekende leerkrachten.

Wist u dat Islamitische scholen bovengemiddeld scoren op de Cito-toets?
Islamitische basisscholen halen betere scores voor hun eindtoets dan het landelijk gemiddelde, blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws in samenwerking met Jaap Dronkers van de Universiteit van Maastricht. De 43 islamitische basisscholen in Nederland die zijn onderzocht scoren samen een 7,6. Individueel scoren maar liefst negen scholen hoger dan een 8.

Nederlands

Leren participeren in de Nederlandse samenleving
Op Bedir besteden we erg veel aandacht aan de Nederlandse taal en ook aan Nederlands als tweede taal. Het is niet alleen belangrijk dat kinderen zich op straat in het Nederlands redden, maar ook dat zij de taal goed moeten beheersen en kunnen schrijven.

Wij leven in een multiculturele samenleving. Daarom vinden wij het belangrijk om onze leerlingen ook kennis te laten maken met andere culturen. Op onze school werken niet alleen leerkrachten van allochtone, maar ook van autochtone afkomst. Naast de islamitische feestdagen, hebben de leerlingen ook vakantie tijdens kerst, carnaval, Pasen en Hemelvaart.

Identiteit

Wij denken dat er een positief verband bestaat tussen het vergroten van onderwijskansen van de kinderen en het positief benaderen van hun eigen identiteit. De islamitische opvoeding op Bedir gebeurt door middel van:

 • godsdienstlessen in de Nederlandse taal
 • het vieren van de islamitische feesten
 • het naleven van leefregels
 • de goede gebruiken van elkaar te leren in de dagelijkse omgang met elkaar

We vieren onze islamitische feesten zoals het Ramadanfeest en Offerfeest. Elke dag starten we in de klas met soera al Fatiha en twee keer per week hebben de kinderen godsdienstles van onze godsdienstleraar. Ook hebben de kinderen de mogelijkheid om het middaggebed op school te bidden.

Brede school

Basisschool Bedir is verhuisd naar Ontmoetingsplein MuzeRijk in een Multifunctionele Accommodatie (MFA) die in de Udense wijk Bitswijk haar deuren heeft geopenend. MuzeRijk gaat in ieder geval gebruikt worden door:

 • kinderen en medewerkers van basisschool Bedir
 • kinderen en medewerkers van basisschool het Speleon;
 • kinderen en medewerkers van Kiobra, locatie Bitswijk;
 • kinderen en medewerkers van peuterspeelzaal De Rommelpot;
 • medewerkers en cliënten van Vivaan Uden;
 • medewerkers, vrijwilligers en leden van Volleybalvereniging Saturnus;
 • medewerkers en cliënten van dagbesteding Dichterbij, locatie Bitswijk;
 • medewerkers en bewoners van BrabantZorg, locatie Bitswijk;
 • vrijwilligers van de Wijkraad Bitswijk;
 • wijkbewoners die gebruik willen maken van accommodaties, horeca, sport- en ontmoetingsmogelijkheden;

Doel van dit ontmoetingspunt is om verschillende generaties een fysieke plaats te geven om daar van en met elkaar te leren, elkaar te ontmoeten en gezamenlijke activiteiten te ontplooien.
Motto van MuzeRijk is: "Jij mag er zijn!", ongeacht leeftijden, achtergronden, culturen of talenten. We respecteren elkaar zoals we zijn.
Voor uitgebreide informatie: http://muzerijk.nl/

Soerah Hoejoerat 49 (kamers): vers 13

O mensheid, Wij hebben jullie geschapen uit een man en een vrouw en Wij hebben jullie tot volken en stammen gemaakt, opdat jullie elkaar leren kennen.....

In de naam van Allah de barmhartige de genadevolle.
O Schepper van zwart en wit. O Schepper van dag en nacht. O Schepper van man en vrouw. O Schepper van ons allemaal! Hier staat respect voor elkaar centraal.
Leer ons te houden van de mens die U geschapen heeft. O Allah wij weten dat er geen verschil is tussen mensen omdat ze anders praten of er anders uitzien.
Geef ons het gevoel dat wij anderen respecteren zoals wij willen dat zij ons respecteren. En insallah zullen we door het Muzerijk elkaar beter leren accepteren.
Hier mag iedereen 'anders-zijn' laat ons met een gedeelde verantwoordelijkheid zorgen voor elkaars welzijn.
Een bijzondere ontmoeting, een fijne les of een kleine ontdekking....in de hoop dat dit met Gods wil zal leiden tot verbinding..... O Allah laat dit een beleving zijn voor ons allen opdat wij als voorbeeld voor de samenleving zullen opvallen.
Amien!