Schoolleiding

Wij hebben op onze school een directeur. Daarnaast is er een Intern begeleider, taalcoördinator, rekencoördinator en gedragsspecialist. Zij voeren het beleid van het bestuur uit en zijn eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van onze school. Wij proberen als directie zo bereikbaar mogelijk te zijn voor u.

Groepsleerkrachten

De meeste leraren op onze school zijn groepsleerkrachten. Zij zijn juf of meester van een eigen groep leerlingen en hebben daar de dagelijkse zorg voor. Zij zijn het eerste aanspreekpunt als het gaat om zaken die uw kind aangaan.

Interne Begeleiding

Op onze school hebben wij een interne begeleider. De eigen leerkrachten geven aan kinderen waarbij dit nodig is remedial teaching in de klas. Daarnaast kan er door een collega een aantal malen buiten de klas worden gewerkt met de rugzakleerlingen.

Administratie

Op onze school hebben wij voor 4 dagen in de week de beschikking over een directie assistente.

Bereikbaarheid

Het kan zijn dat u een vraag heeft of iets over uw kind met ons wilt bespreken. Dat is uiteraard altijd mogelijk. Neemt u dan contact met ons op. In principe zijn wij elke dag tot minstens een uur na schooltijd aanwezig. Wij zouden het heel fijn vinden als u probeert ons zoveel mogelijk op school te bereiken.

Vervanging

Uiteraard kan het gebeuren dat er een leerkracht ziek wordt. In het hele onderwijs is vervanging een flink probleem. Wij zullen altijd eerst proberen een afwezige leerkracht te vervangen. Lukt het ons niet een adequate oplossing te vinden, dan kan het voorkomen dat de kinderen een dag thuis zullen zijn. Dit gebeurt dan niet zomaar; ouders worden daarvan altijd via een brief, minimaal een dag van tevoren, op de hoogte gesteld.

Scholing van leerkrachten

Het onderwijs is constant in beweging en verandert snel. Om hier goed op te kunnen inspelen volgen wij regelmatig opleidingen en cursussen. Ook hebben wij als team samen een aantal studiedagen waarop wij gezamenlijk geschoold worden. Zo houden wij ons onderwijs continu in beweging en spelen wij in op de veranderingen. De data van de studiedagen worden opgenomen in de jaarkalender.