Documentatie

Hier vindt u diverse documentatie met betrekking tot onze school.

Brochure school

Hier kunt u een brochure van onze school downloaden.

Schoolplan

Het schoolplan is een beleidsdocument waarin de strategische visie en de beleidskeuzen op hoofdlijnen zijn vastgelegd. Het schoolplan bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd, en omvat in elk geval het onderwijskundige beleid, het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Klik hier om het schoolplan te downloaden.

Bijlage Schoolgids en jaarkalender

Veel van de informatie die op deze website terug te vinden is, kunt u nog eens rustig nalezen in de bijlage van de schoolgids. Deze bevat de meest actuele informatie van het  huidige schooljaar. Klik hier om de jaarkalender en de bijlage van de schoolgids te downloaden.
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl