Documentatie

Schoolgids

Veel van de informatie die op deze website terug te vinden is, kunt u nog een rustig nalezen in onze schoolgids. Voor de schoolgids klik (schoolgids wordt binnenkort gepubliceerd)

Brochure school

Hier kunt u een brochure van onze school downloaden.

Schoolplan

Het schoolplan is een beleidsdocument waarin de strategische visie en de beleidskeuzen op hoofdlijnen zijn vastgelegd. Het schoolplan bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd, en omvat in elk geval het onderwijskundige beleid, het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Klik hier om het schoolplan te downloaden.

​Schoolondersteuningsprofiel

Klik hier voor de schoolondersteuningsprofiel